Предлагаме широк обхват от облачни решения за нашите клиенти. От вече стандартния облачен VPS, до сложна enterprise облачна инфраструктура. Можем да покрием всички ваши нужди чрез мрежата ни от партньорски решения в ЕС и САЩ.

ОБЛАЧНИ СЪРВЪРИ ЗА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИ
  • Гъвкав хардуер – избирате CPU, RAM, SSD, HDD, Network за вашия облачен сървър
  • Гъвкав софтуер – избирате OS и контролен панел
  • Надеждна работа 24/7