Днес е практически невъзможно за един бизнес да оперира и да бъде продуктивен, без подходяща информационна инфраструктура. От малкия офис, до големите корпорации, всички компании са свързани. Интернет, телефония, вътрешна мрежа … всичко това е част от ежедневната работа.

Осигуряването на правилен, сигурен и безпроблемен начин на работа в тази инфраструктура е задача, която често се превръща в тегло, финансово и логистично. Осигуряването на достатъчно количество квалифицирани специалисти „на терен“ не е винаги най-умното и най-финансовоефективното решение. Ние можем да предложим на своите клиенти гъвкав обхват от услуги по ежедневната поддръжка на информационната среда.

Нашият екип може да предложи софтуерна и хардуерна поддръжка – от работната станция, до сървъра. По този начин получавате цялостно решение, от един доставчик и напълно съобразено с нуждите на вашия бизнес. Като допълнение на стандартните задачи по поддръжка, нашите специалисти могат да извършват проучвания на средата и да предлагат актуални решения за оптимизация и надграждане.

IT екипът на Смартпринт България ЕООД може да осигури професионална поддръжка за съществуваща и ново изградена информационна инфраструктура. Можем да осигурим професионална техническа консултация относно бъдещи проекти като внедряване на софтуерни решения, свързване на отдалечени офиси, внедряване и поддръжка на VOIP-телефония, преместване на офиси и производствени бази.

Предлагаме широк спектър услуги, чиято цел е изключително проста – да осигурим безпроблемна и продуктивна среда, в която можете да се съсредоточите върху своя бизнес.