IoT (Интернет на нещата) е една от технологиите, които до голяма степен ще участват в оформянето на живота ни през следващите десетилетия. Това се дължи на невероятната гъвкавост на технологичните решения и практически безкрайните възможности за прилагането им. Нашите специалисти участват в няколко технологични проекта в сферата на Интернет на нещата. Също така имаме и изцяло собствени IoT решения, които комбинираме с други технологични решения в портфолиото ни (софтуер, облачна инфраструктура), за да създадем цялостни системни решения, съобразени с конкретните изисквания на нашите клиенти. Можем да предложим цялостни IoT решения за управление и мониторинг за селското стопанство (земеделие и животновъдство), индустриалното производство, търговия и логистика, управление на градската среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА IoT
  • Земеделие – сензори за животни и стопанства, управление на процесите, мониторинг на околната среда, автоматизация на процесите – хранене, поливане.
  • Индустрия – мониторинг и управление на производствени процеси, интеграция с оборудване, проследяване и управление на бизнес-процесите, интеграция със съществуващи системи.
  • Градска среда – управление на отпадъците, контрол на осветление, контрол на паркиране, мениджмънт на градски транспорт и системи за таксуване.